Obraz6      Instalacja solarna zainstalowana przez SOLTECH SERVICE w maju 2018r., na statku Dar Młodzieży wykonana została z półelastycznych modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych na nasze zamówienie przez włoskiego producenta firmę SOLBIAN. Moduły produkowane przez tą firmę mają bardzo wysoką sprawność i wykorzystywane są między innymi przez konstruktorów samochodów napędzanych energią słoneczną. Przykładem takiej konstrukcji jest pojazd zaprojektowany i wykonany przez studentów Politechniki Łódzkiej Eagle, który już dwukrotnie startował w prestiżowych  zawodach w Australii Bridgestone World Solar Challenge.

Moduły dostarczone przez nas do tego projektu sprawdziły się znakomicie na trasie wyścigu o długości 3000km nie tracąc na swojej sprawności. Wybranie przez nas analogicznego rozwiązania dawało więc dużą szansę na przetrwanie instalacji w warunkach długiego, rocznego rejsu dookoła świata.

Zamontowane na Darze Młodzieży moduły wykonane zostały w technologii, w której tradycyjne busbary zastąpione zostały bardzo gęstą siatką cienkich miedzianych drucików tworzących gęstą sieć połączeń. Zaletą tego rozwiązania jest znacznie większa  odporność ogniw na naprężenia jak i mniejsza wrażliwość na częściowe zacienienie ogniw. Dzięki temu zyskaliśmy większą wydajność w warunkach panujących na żaglowcu podczas wielomiesięcznego rejsu. Podczas rejsu moduły fotowoltaiczne są ciągle poddawane  ekstremalnym warunkom panującym na otwartym oceanie. Silny wiatr powoduje ogromne naprężenia, a słona woda korozję metalowych elementów. Dodatkowo słońce, które jest potrzebne do generowania wewnątrz modułu energii elektrycznej  jest jednocześnie czynnikiem powodującym destrukcję wystawionych na jego działanie wszystkich materiałów. Obraz3Moduły pracujące w tych warunkach muszą temu wszystkiemu sprostać i pewnie dostarczać energię do akumulatorów. Moduły, których wielkość została zaprojektowana tak aby wypełnić całą przestrzeń pomiędzy słupkami relingów zostały zamocowane za pomocą wytrzymałych linek żeglarskich, wiązanych na bezpieczne węzły, umożliwiających szybki demontaż w przypadku np. spodziewanego silnego sztormu. Powierzchnia modułów zawieszonych w ten sposób działa jak żagiel i poddawana jest ciągłym uderzeniom wiatru. Złącza elektryczne łączące moduły między sobą muszą być całkowicie szczelne i umożliwiać pracę pod silnym naporem wody. Obraz4

Instalacja fotowoltaiczna na STS Dar Młodzieży z uwagi na ograniczoną ilość miejsca oraz potrzebę uniezależnienia wielkości produkcji energii od kierunku poruszania się jednostki  została zainstalowana na górnym pokładzie technicznym i rozdzielona na prawą i lewą burtę. Na każdej burcie zainstalowano po 4 moduły o mocy 89Wp. Połączone szeregowo moduły dały napięcie Voc równe ok 53,5V.  Każda z grup modułów podłączona została do osobnego regulatora MPPT, którego głównym celem jest znalezienie punktu na charakterystyce prądowo-napięciowej modułów, gdzie iloczyn prądu i napięcia, a co za tym idzie mocy generowanej przez moduły jest największy. Regulatory BlueSolar holenderskiej firmy Victron Energy o bardzo dużej sprawności i ultraszybkiej technologii MPPT pracują w taki sposób aby jak najlepiej wykorzystać energię słoneczną padającą na moduły PV. Jest to zadanie szczególnie trudne w warunkach funkcjonowania instalacji na morzu, gdy oprócz zmian pogody, dochodzą zmiany kursu, kołysanie i przysłaniający miejscowo moduły takielunek. Odpowiedzią na szybkie zmiany warunków oświetlenia modułów musi być więc równie szybka reakcja regulatora MPPT.  Regulatory BlueSolar pełnią również funkcję ładowarki akumulatorów. Do instalacji PV podłączono dwa akumulatory żelowe o pojemności 110Ah/12V przeznaczone do pracy cyklicznej w warunkach głębokiego rozładowania. Akumulatory te pełnią funkcję bufora, w którym magazynowana jest energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne.

Obraz5Wg wykonanych przez nas szacunków zamontowana na STS Dar Młodzieży instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować w ciągu całego rejsu dookoła świata ok. 140kwh energii. Wartość ta odpowiada dziennej produkcji o wartości ok. 450Wh co może wystarczyć załodze na codzienne doładowanie 45 smartfonów i tabletów. Trwający prawie rok rejs jest doskonałym testem dla wykonanej przez naszą firmę instalacji. Instalacja fotowoltaiczna na Darze Młodzieży, działająca całkowicie niezależnie od zewnętrznego zasilania to przykład systemu off-grid z magazynem energii, w których firma SOLTECH SERVICE jest specjalistą i liderem na polskim rynku. Pomimo tego, że i moc instalacji PV i pojemność baterii są niewielkie instalacja ta była dla wszystkich dużym wyzwaniem, również ze względu na bardzo krótki czas realizacji. Firma TAURON, która jest sponsorem Rejsu Niepodległości oraz podmiotem zlecającym montaż instalacji bardzo wysoko oceniła naszą pracę a zlecenie to zapoczątkowało działania w kierunku realizacji wspólnych projektów w zakresie magazynowania energii.